Home YOUNG ENGINEERS YE MENTORZY KAPITUŁA KONKURSU MŁODYCH INŻYNIERÓW
KAPITUŁA KONKURSU MŁODYCH INŻYNIERÓW
0

KAPITUŁA KONKURSU MŁODYCH INŻYNIERÓW

0

W dniach 9-10 maja bieżącego roku odbył się w Warszawie kolejny finał Konkursu Buildera dla Młodych Inżynierów i Architektów. Wybrane przez członków kapituł w wyniku głosowania internetowego prace prezentowane były przez autorów na specjalnych sesjach. Projekty i prezentacje oceniały powołane kapituły, w skład których wchodzili profesorowie wielu uczelni technicznych w Polsce, przedstawiciele biur projektowych, pracowni autorskich oraz firm sponsorujących tę wspaniałą inicjatywę czasopisma „Builder”.

Młodzi inżynierowie budownictwa rozpoczęli prezentacje swoich projektów 9 maja w siedzibie BCC. Przedstawiali swoje prace dotyczące dwóch zadaniach konkursowych: Wyzwanie Młodego Inżyniera i Detal inżynierski. Natomiast 10 maja, tym razem w siedzibie Zarządu SARP w pałacyku przy ul. Foksal w Warszawie prezentowały się połączone zespoły młodych architektów i inżynierów budownictwa w trzecim zadaniu: Rzeka, która łączy. Było to interesujące zadanie pod wieloma aspektami. Połączyło przede wszystkim architektów i budowlańców, ich wiedzę, sposób myślenia i pomysły, co dało bardzo wymierne efekty. Projekty były interesujące, a prezentacje bardzo przemyślane i efektownie przedstawione. W tym zadaniu uczestników oceniały dwie kapituły: dla młodych architektów i dla młodych inżynierów budownictwa, łącznie 53 osoby. Nie ma się więc co dziwić, że uczestnicy byli mocno stremowani ale doskonale poradzili sobie z zadaniem. Większy problem mieli oceniający aby wybrać laureatów w tym, tak może niezbyt precyzyjnie zdefiniowanym zadaniu, ale dającym młodym dużą swobodę i pozwalającym na nieograniczoną inwencję twórczą.

Była to już druga edycja projektu Builder for the Young Engineers trzeba stwierdzić, że poziom prac i zainteresowanie konkursem wśród studentów i młodych absolwentów bardzo wzrosło. Uczestnicy przygotowali bardzo zróżnicowane i niezwykle interesujące prace, które z olbrzymią dojrzałością prezentowali i doskonale radzili sobie w dyskusji z członkami oceniającej kapituły.

Wszystkim uczestnikom konkursu składam najserdeczniejsze gratulacje i słowa uznania za podjęcie wyzwania, przygotowanie projektów i bardzo dobrą ich prezentację.

Już teraz zapraszam do kolejnej edycji konkursu w 2020 roku.

DR HAB. INŻ., PROF. NADZW. ZUT
MARIA KASZYŃSKA
PRZEWODNICZĄCA KAPITUŁY I EDYCJI KDMI
DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE

 

open