Home YOUNG ARCHITECTS YA MENTORZY PROF. DR HAB. INŻ. LEONARD RUNKIEWICZ ITB, POLITECHNIKA WARSZAWSKA, PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ MIESIĘCZNIKA BUILDER
PROF. DR HAB. INŻ. LEONARD RUNKIEWICZ ITB, POLITECHNIKA WARSZAWSKA, PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ MIESIĘCZNIKA BUILDER
0

PROF. DR HAB. INŻ. LEONARD RUNKIEWICZ ITB, POLITECHNIKA WARSZAWSKA, PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ MIESIĘCZNIKA BUILDER

0

Przedstawiamy Członków Kapituły Konkursu 7 edycji Programu B4YA!

Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz w latach 1963-1965 pracował w wykonawstwie i projektowaniu kolejno na stanowiskach kierownika budowy, głównego inżyniera i zastępcy dyrektora ds. technicznych. W tym czasie kierował także robotami z zakresu budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i komunalnego o konstrukcji mieszanej, żelbetowej monolitycznej oraz żelbetowej prefabrykowanej. Przez cały okres pracy w wykonawstwie i projektowaniu brał również udział w badaniach prowadzonych przez Politechnikę Warszawską w zakresie nieniszczących metod badan. W 1965 roku rozpoczął pracę w Instytucie Techniki Budowlanej, gdzie nadal pracuje na stanowisku profesora. W 1996 roku objął stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. doktorskich i awansów naukowych w ITB, a od 2008 do 2011 roku był Wiceprzewodniczącym Rady Naukowej ITB. Obecnie jest jej przewodniczącym. Dotychczas był głównym referentem ok. 150 prac oraz członkiem zespołu wykonawczego 80 prac naukowo-badawczych, 10 norm oraz 40 wytycznych lub instrukcji stosowania. Opublikował ponad 500 prac naukowych, w tym ponad 300 samodzielnych. Wygłosił ponad 150 referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych. Recenzował, konsultował i opiniował ok. 40 prac doktorskich, habilitacyjnych oraz na tytuł i stanowisko profesora.

open